Menu Đóng

Tìm Hiểu Bản Sao Bằng Tốt Nghiệp Cấp 3

Trong thời gian qua có khá nhiều câu hỏi của khách hàng về việc cấp bản sao bằng tốt nghiệp cấp 3 cũng nhưng bản sao của các loại bằng cấp khác như đại học, cao đẳng, trung cấp… Như vậy, Thế nào gọi là bản sao bằng tốt nghiệp THPT? Thời hạn xin cấp bản sao bằng tốt nghiệp phổ thông ? Bản sao bằng cấp 3 thế nào mới hợp lệ và được cấp ở đâu. Đó là một trong số câu hỏi mà khách hàng quan tâm. Vì Thế Trunghocphothong.com xin phép giúp khách hàng Tìm Hiểu Bản Sao Bằng Tốt Nghiệp Cấp 3

Bản sao bằng tốt nghiệp cấp 3, thpt là gì?

Theo quy định tại Thông tư 19/2015/TT-BGDĐT ban hành quy chế quản lý bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, văn bằng giáo dục đại học, và chứng chỉ của hệ thông giáo dục quốc dân.

Bản sao bằng cấp 3 là văng bằng, chứng chỉ được cấp lại sau khi mất bằng cấp 3 gốc.

Có thể bạn quan tâm:

Làm Bằng Cấp 3 Lại Mất Bao Lâu

Vì sao cần Nhận biết bằng cấp 3 giả và thật

Thứ nhất, Những người có quyền yêu cầu cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc.

– Người được cấp bản chính văn bằng, chứng chỉ;

– Người đại diện hợp pháp, người được ủy quyền hợp pháp của người được cấp bản chính văn bằng, chứng chỉ.

– Cha, mẹ, con, vợ, chồng, anh, chị, em ruột, người thừa kế của người được cấp bản chính văn bằng, chứng chỉ trong trường hợp người được cấp bản chính văn bằng, chứng chỉ đã biết.

Thứ hai, Cách thức thực hiện yêu cầu bản sao từ sổ gốc:

– Trực tiếp yêu cầu hoặc gửi yêu cầu của mình đến cơ quan có thẩm quyền cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc qua bưu điện. Và không hạn chế số lượng bản sao yêu cầu được cấp.

Thứ ba, thời hạn cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc được thực hiện.

– Ngay trong ngày cơ quan, cơ sở giáo dục tiếp nhận yêu cầu hoặc trong ngày làm việc tiếp theo, nếu tiếp nhận yêu cầu sau 03 (ba) giờ chiều.

– Trong trường hợp yêu cầu cấp bản sao từ sổ gốc được gửi qua bưu điện thì thời hạn được thực hiện ngay sau khi cơ quan, cơ sở giáo dục nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo dấu bưu điện đến.

–  Đối với trường hợp cùng một lúc yêu cầu chứng thực bản sao từ nhiều sổ gốc, yêu cầu số lượng nhiều bản sao, nội dung văn bằng, chứng chỉ phức tạp khó kiểm tra, đối chiếu mà cơ quan, cơ sở giáo dục không thể đáp ứng được thời hạn quy định trên thì thời hạn cấp bản sao được kéo dài thêm không quá 02 (hai) ngày làm việc hoặc có thể dài hơn theo thỏa thuận bằng văn bản với người yêu cầu cấp bản sao.

Thứ tư, thành phần hồ sơ:

– Đối với người yêu cầu cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc phải xuất trình bản chính hoặc bản sao có chứng thực Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu còn giá trị sử dụng để người tiếp nhận hồ sơ kiểm tra. Đối với những người đại diện hợp pháp, người được ủy quyền hợp pháp thì còn phải xuất trình giấy tờ chứng minh quan hệ với người được cấp bản chính văn bằng, chứng chỉ. Trường hợp người yêu cầu cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc gửi yêu cầu qua bưu điện thì phải gửi kèm theo bản sao có chứng thực giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu còn giá trị sử dụng, 01 (một) phong bì dán tem ghi rõ họ tên, địa chỉ người nhận cho cơ quan, cơ sở giáo dục cấp bản sao.

– Đơn xin cấp lại “bản sao” bằng tốt nghiệp (theo mẫu), có xác nhận lý do mất Bằng tốt nghiệp của chính quyền địa phương hoặc Công an cấp xã (phường) và xác nhận của nhà trường nơi bạn học lớp cuối cấp.

Học bạ gốc (hoặc bản sao có công chứng).

– Chứng minh nhân dân phô tô.

– Ảnh 3×4

-1 bộ hồ sơ.

Thứ năm. Lệ phí cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc được thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính và Bộ tư pháp về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp bản sao.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *