Monthly Archives: Tháng Hai 2019

Thủ Tục Cấp Lại Bằng Tốt Nghiệp Cấp 3

Thủ tục cấp lại bằng tốt nghiệp cấp 3 nói riêng và bằng đại học, cao đẳng nó chung. Giá trị pháp lý của bản sao văn bằng, chứng chỉ được cấp từ sổ gốc. Đây là một giải pháp xử lý khi bị mất giấy tờ như bằng tốt nghiệp cấp 3 Căn cứ […]

Khi Bị Mất Giấy Tờ Phải Làm Sao

Lại Lại bằng cấp 3 là giải pháp thông minh

Các ban lo lắng khi bị mất giấy tờ phải làm sao ? Các trường hợp bị mất giất tờ như : mất bằng cấp 3, đại học … Hay những giấy tờ khác cao đẳng, trung cấp, cmnd v.v. Dưới đây là nhưng cách xử lý cơ bản: Các bước xử lý cơ bản […]